معاملات الگوریتمی بازارهای بورس ایران و جهان

 سایت در حال راه اندازی می باشد.

کانال تلگرام:

@JahanChart